E.ON aduce în România prestigioasa competi?ie interna?ional? Energy Globe Award

E.ON aduce în România prestigioasa competi?ie interna?ional? Energy Globe Award

*Concursul are la baz? depunerea de proiecte ?i este deschis pentru orice persoan? fizic? sau juridic? din România; *Pentru a intra în concurs, de?in?torii de proiecte sau idei din domeniul eficien?ei energetice ?i al protej?rii mediului trebuie s? se înscrie pe pagina oficial? a competi?iei; *Prin aceast? premier?, România se al?tur? celor peste 170 de ??ri din lume unde este organizat? anual Energy Globe Award;

          Energy Globe Award (EGA), cea mai important? competi?ie la nivel interna?ional din domeniul eficien?ei energetice ?i protej?rii mediului înconjur?tor, cu o tradi?ie de aproape dou? decenii, este organizat? în România, în premier? începând cu acest an, de c?tre compania E.ON.

E.ON Energy Globe Award (EEGA) î?i propune s? selecteze ?i s? premieze cele mai bune proiecte de eficien?? energetic? ?i s? arate, astfel, nu numai publicului din România, dar ?i lumii întregi, c? pentru o serie de provoc?ri majore ale momentului exist? solu?ii inteligente care pot deveni modele de urmat.

Concursul, care are la baz? depunerea de proiecte, este deschis pentru orice persoan? fizic? sau juridic? din România, precum comune, municipalit??i, ?coli, societ??i comerciale, institu?ii ?tiin?ifice ?i de cercetare, organiza?ii de stat, organiza?ii neguvernamentale sau universit??i.

Oricine are un proiect, o solu?ie sau o idee interesant? din domeniul eficien?ei energetice ?i al utiliz?rii inteligente a resurselor de energie are ?ansa de a le face cunoscute ?i de a primi, astfel, apreciere ?i sus?inere nu numai din România, ci ?i din lumea întreag?. Pentru a intra în competi?ie, proiectele sau ini?iativele trebuie s? fie înscrise pe www.energyglobe.ro.

Proiectele câ?tig?toare vor fi recompensate cu premii valoroase, vor fi promovate ?i se vor bucura de un larg interes din partea mass-media ?i a opiniei publice. Selectarea ?i evaluarea acestora se va realiza de c?tre un juriu independent format din speciali?ti de renume, iar decernarea premiilor va avea loc în cadrul unei Gale organizate în luna octombrie la Bucure?ti. Marele câ?tig?tor se va califica la etapa interna?ional? a Energy Globe Award.

Energy Globe Award (www.energyglobe.info) a fost creat în 1999 de pionierul în domeniul energiei, austriacul Wolfgang Neumann, iar în acest moment este cel mai important premiu din lume pentru solu?ii de economisire a energiei ?i protec?ia mediului, putând fi considerat un Oscar pentru ecologie.

Prin implicarea sa în organizarea acestei competi?ii, E.ON România se al?tur? eforturilor globale de protejare a mediului înconjur?tor ?i de conservare a resurselor naturale. România intr?, astfel, în familia celor peste 170 de ??ri din întreaga lume unde este premiat?, prin intermediul Energy Globe Award, excelen?a în domeniul eficien?ei energetice, protej?rii mediului ?i promov?rii resurselor regenerabile.

Share

Articole recomandate