Ziua mondial? a Soarelui

Ziua mondial? a Soarelui

La 21 iunie 2016, este aniversat? Ziua mondial? a Soarelui. Este o s?rb?toare anual? instituit? de Societatea Interna?ional? pentru Energie Solar? ?i are drept scop principal popularizarea posibilit??ilor de utilizare a energiei solare. Pe lâng? aspectul economic, Ziua mondial? a Soarelui are semnifica?ii astronomice, c?ci data de 21 iunie coincide cu cea mai lung? zi din an, ziua solsti?iului de var?, ce marcheaz? începutul verii astronomice.

Energia solar? st? la baza întregii vie?i de pe P?mânt ?i reprezint? aproximativ 420 trilioane kWh, potrivit www.rets-project.eu, site-ul Renewable Energies Transfer System, o comunitate european? ce încurajeaz? utilizarea energiilor regenerabile.

Conform sursei citate, aceast? cantitate de energie generat? de Soare este de câteva mii de ori mai mare decât cantitatea total? de energie utilizat? de to?i oamenii. Radia?ia solar?, împreun? cu celelalte surse secundare de energie, cum ar fi energia vântului ?i energia valurilor, electricitatea hidro ?i biomasa, reprezint? cea mai mare parte din energia provenit? din sursele regenerabile disponibile pe P?mânt. Producerea de energie electric? din energie solar? se bazeaz? pe instala?ii termice ?i pe panourile fotovoltaice. O list? par?ial? a aplica?iilor energiei solare cuprinde înc?lzirea ?i r?cirea spa?iului cu ajutorul arhitecturii solare, furnizarea de ap? potabil? prin distilare ?i dezinfec?ie, iluminatul, producerea de ap? cald?, g?titul cu ajutorul energiei solare ?i c?ldura de proces de înalt? temperatur? utilizat? în scopuri industriale. Pentru a utiliza energia solar?, se folosesc de obicei panourile solare.

Potrivit unui raport publicat la 31 mai 2016 de REN 21, o coali?ie interna?ional? care regrupeaz? guverne, asocia?ii profesionale din domeniul energiilor regenerabile ?i institu?ii financiare, în anul 2015 a fost investit? o sum? record de 286 miliarde de dolari, la nivel mondial, pentru energii regenerabile, cu 13 miliarde de dolari mai mult decât în 2014. Energia solar? a fost principalul beneficiar, atr?gând investi?ii de aproape 150 de miliarde de dolari, mai mult decât toate celelalte tehnologii cumulate, exceptând energia hidro.

Trecând la dimensiunea astronomic? ?i calendaristic? a Zilei mondiale a Soarelui, în 2016, solsti?iul de var? are loc la 21 iunie, la ora 01:34. Denumirea de solsti?iu („Soarele st?”) este dat? de faptul c?, la data respectiv?, are loc schimbarea gradientului mi?c?rii Soarelui în raport cu declina?iile acestuia. Crepusculul are durata maxim? din an, iar, la latitudinile ridicate, crepusculul se prelunge?te toat? noaptea, locuitorii regiunilor respective fiind martorii frumoaselor „nop?i albe”.

Solsti?iul reprezint? cele dou? momente ale anului când Soarele se afl? la cea mai mare sau la cea mai mic? în?l?ime fa?? de ecuator. P?mântul execut? atât o mi?care anual? de revolu?ie în jurul Soarelui, cât ?i o mi?care diurn? de rota?ie în jurul axei polilor tere?tri. Axa polilor P?mântului nu este constant perpendicular? pe planul orbitei P?mântului. Datorit? acestui fenomen, cele 2 emisfere terestre sunt iluminate de Soare inegal în decurs de un an, fapt ce genereaz? la latitudinile medii inegalitatea zilelor ?i a nop?ilor, precum ?i succesiunea anotimpurilor.

Dup? momentul solsti?iului de var?, durata zilei începe s? scad?, iar a nop?ii s? creasc?, timp de 6 luni, pân? la 21 decembrie, momentul solsti?iului de iarn?. În emisfera sudic? a P?mântului, fenomenul se deruleaz? în sens invers.

Ziua Mondial? a Soarelui a fost marcat? pentru prima dat? în România în 1997.

 

sursa : agerpres.ro

Share